Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
herolyz 3 hor,hre,leo,ole,rez,roh,rol,zle,zlo,zoh,zol
šapnice 7 pšenica
omolonp 6 poolom
omolonp 7 monopol
obrzn 5 bronz
kupačo 4 apko,kopa,kouč,očap,opak,pako
kupačo 5 opuka,pačok,pukač
kupačo 6 poučka
konrolta 4 atol,atol,kalo,kant,kart,klan,klon,klot,kola,kolo,kolt,kora,lano,loka,lono,lota,loto,naor,nato,nato,nora,nora,nota,okno,onak,oran,orol,otka,rola,rota,talk,tank,tlak,toka,toka,toko,tona,trak,trlo
konrolta 5 antol,karol,klato,kolon,kolor,kolta,kolta,konto,kontr,koral,kotol,kotor,kroon,lanko,lotor,naoko,norka,norok,okato,onako,orant,otlak,otona,otrlo,otrok,rolka,tarok,toark,tonka,torna,trnka,trona