Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
poskár 3 kár,kás,kop,kor,kor,krá,okr,oks,osp,pák,pár,pás,pko,por,pro,prs,psk,rás,rkp,rok,sák,sár,sár,skr,sok,sop,spr,srk,sro
toerváň 4 otáv,oter,tore,tvár,tvor,veto
toerváň 6 vetroň
toerváň 5 roveň
terarpn 4 ante,arte,erna,etna,nape,napr,nate,nera,pane,part,pena,pera,pren,prte,rena,rent,repa,tape,tare,tern,terp,trap
terarpn 7 partner
krkveac 7 krkavce,krkavec
c h o d e c 4 cech,doch,echo,chod,chod,oecd
nolyfís 3 fín,fín,fny,fon,los,níl,nís,nos,oní,ony,osí,osn,slf,snl,sol,son,son,syn
nolyfís 7 fosílny