Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
vazalčká 5 kalav,kalva,lávka,vačka,valča,vazal,vlača,zákal,zával,zvlač
vazalčká 8 závlačka
nmkoiurkx 5 kimon,kokmi,komik,komun,konkr,korni,mikro,mirko,morin,murin,murko,nikom,norik,omniu,runom
dprpaaejú 5 jarda,padre,paedr,papre,paprú,púder,radej,rajda,rejda
áýeetdmmsn 5 desne,desný,detný,medný,metán,námet,sedem,semen,senát,smená,temne,temný,tesne,tesný,tneme
abcdej 4 beda,jabe
etripaoj 5 aport,jarte,opera,opier,otepi,patio,pejor,petra,pieta,poeta,porta,potaj,poter,potri,prato,preto,proti,prtia,rapot,ratio,terpa,troje
etripaoj 7 opatier,pojatie,priatej,prijate,prijato
vapiýnš 3 aip,ani,aši,iný,iva,nap,naš,nav,pan,pan,pia,pia,piv,šap,šva,van,via,vin,vip,vpn,vša,vši,výp,výš
vapiýnš 4 ivan,naši,navi,niva,pani,paši,pian,šnip,špan,vaši,vina,vina,vinš