Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
a r m á d a 5 armád,dráma
k u n b a 5 bunka
k u n b a 4 baku,bank,buna,kuba,kuna
m y d l o 3 dol,dom,dym,lod,lom,mld,mod,mol,odl
n o s p a 5 snopa,spona
n o s p a 5 snopa,spona
čipkár 3 čip,čip,čri,káč,kár,kip,krá,pák,pár,pik,prč,pri,rkp
kýčasnn 3 aký,čas,čsa,čsn,kčs,ksč,kýs,nač,nna,sak,san,sčk
kýčasnn 5 akčný,časný
kýčasnn 7 sankčný