Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
ťlpies 4 iple,lesť,lies,piel,pies,pise,ples,pleť,plsť,sieť,slip,spiť
ťlpies 5 lepiť,plieť,spieť,spleť
ťlpies 6 pliesť,pliesť,slepiť
bitúnok 4 bito,bokú,ikon,iont,kino,knút,koni,otni,otnú,úkon,únik,útok
bitúnok 5 biont,botin,nikto,tobin,tonik
paovašť 3 apo,opa,šap,šop,šva,ťap,voš,vša
paovašť 4 paša,pava,poša,šopa,ťapa,ťava,vaša
paovašť 5 opava,pošva,šťava,ťapša
paovašť 7 pašovať
mlynský 5 kyslý,mlsný,mylný