Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.
depsi
doper
dopis
dorev
doser
dospi
dover
drevo
driev
drive
drive
drops
eidos
odpis
odspi
opier
piros
podri
porev
posed
pover
predo
preds
preso
previ
prsov
spred
verso
video
vodri
vorie
vpred