Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
o v č i a k j 4 kiva,kvač,kvič,kvoč,vijo,vika,viko,voči
vočosa 6 časovo
vočosa 4 asov,čsav,osoč,ovos,ovsa,savo,sova,včas
aabzdť 5 badať,zadať
aabzdť 6 zbadať
aabzdť 3 aba,abd,dab,dať,zaa,zať
aabzdť 4 azda,baza,dbať,zdať
horkád 6 hrádok
horkád 4 dráh,hrád,hrdo,káro,kord,ohrá
vlastník 6 kalvín,sklaní,slavín,staník,tkanív,valník,vstaní