Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
trabant 6 rattan,tabart,tantra,tartan,tatran
trabant 5 baran,rabat,ratan,taran,taran,tatra,trata,trata
redakcia 4 acre,adie,aera,aire,akad,akai,aker,akra,akre,akri,arad,arak,arak,area,area,cera,ciek,cirk,dara,deci,deka,diek,drak,drce,erik,idea,idka,idke,ikra,irak,irda,race,rada,rada,radi,reca,riad
redakcia 5 adrie,akcia,areka,arica,cerid,cider,cirka,cirke,dacia,dacie,dakar,darca,darke,diera,driek,erika,erika,ikara,kader,karda,kecia,kried,racek,racia,radca,rieka
prások 6 sporák
uhlomer 4 euro,helm,hore,hrom,lore,meru,more,reum,rume,uhol,uhor,uhor,uhre,ulme,umel,umor
bdrkoče 4 brdo,brko,brod,brok,deko,drbe,ebrd,kord,kore,obed,oder,oker,robe
bdrkoče 5 bedro,dekor,dekor,dobre,drobk,kdečo,odber
bdrkoče 7 drobček
stúpnuť 5 sunúť,upnúť,úpust,usnúť,ústup,utnúť