Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
slnkã£â´u 4 klus,lusk,snul
prã£â£ã¢â­loha 5 horal,ohral,pahor,paroh,parol
pariã£â¥ã¢â¾o 3 aip,air,air,apo,aro,ipo,ira,ira,opa,par,pia,pia,por,pri,pro,rap,ria,ria,rio,rpa
paviã¡n 4 ivan,navi,niva,pani,pian,vina,vina
slnkã£â´ue 5 neskl
slnkã£â´ui 5 lukin,lunik,niklu,silku,snuli
baåˆorod 5 bodro,dobro,droba,obdar,obrad,odbor
mnã¡okar 3 ako,ano,aro,kam,kar,kom,kon,kor,kor,kra,krm,mak,man,mar,mar,mno,moa,mok,mor,mrk,nam,nao,nar,nok,nor,okr,ona,rak,ram,rna,rnk,rok,ron
slaboå¥ 4 bola,laos,laso,obal,osla,soba
mlodasã¥â¥ 3 adm,alm,amd,dol,dom,dos,dsl,lad,lod,lom,los,lsd,mld,moa,mod,mol,mos,oda,odl,ods,ods,ola,osa,sad,sam,sam,sda,sol,som