Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
bunírta 4 artu,aurí,baní,bant,brat,brut,buna,raut,rína,rítu,ruín,runa,ruta,rutí,tabu,taní,tríb,tuan,tuba,tuna,turí,urín,urna
bunírta 5 anuít,barnu,braun,buran,buran,nutrí,rabín,rubín,tabun,turín,urban,urína
bunírta 7 turbína
hmotne 5 hento,monte,temno
kalisac 5 akcia,alias,alica,kasal,salka,silka,skala,skica
kalisac 6 kasali,lasica
kalisac 7 skalica
viacodj 4 coda,divo,dovi,odvi,ovad,ovca,viac,viac,vijo,voda
viacodj 5 vodca,vojdi
viacodj 7 dvojica