Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
e u s m p t r k 4 kemp,krem,krep,krpe,krst,kure,kurt,meru,mest,metr,muse,mute,perm,pers,pres,prse,prst,prte,prus,rekt,reku,resp,rest,reum,rmut,rume,rups,ruse,sekt,sept,sket,skup,smer,smtp,step,ster,strk,strp,sute,temp,term,terp,tesu,trsk,trup,trus,turk,user,utrp
e u s m p t r k 5 krute,kurte,kuter,kutre,merku,preuk,setup,smrek,stepu,strek,struk,stupe,super,supme,termu,tresk,tresk,turek
ddvýoubanvob 7 bubnový,obdobný,obdobný,obvodný,odvodný
ohepaard 6 ohrada,paroha,porada
ohvekpaard 6 dakare,deravo,hadova,hadove,hakera,kaprov,odkvap,odvaha,ohrada,oprava,oravka,padova,padove,paroha,paveda,podvrh,pokade,porada,povaha,povera,pravda,pravda,pravek,predok,predok,prevod,prvoka,rakova,rakove,vopred
ohvekpaarod 6 ardovo,dakare,dakoho,deravo,dohora,hadova,hadove,hadovo,hakera,kaprov,odhora,odkvap,odvaha,ohrada,opadov,oprava,oravka,padova,padove,paroha,paveda,podvor,podvrh,pohoda,pokade,pokora,porada,povaha,povera,pravda,pravda,pravek,predok,predok,prevod,prvoka,radovo,rakova,rakove,rakovo,vopred
ránuaaežmi 6 armina,manier,marián,marina,marine,marinu,mažiar,merina,merinu,muráni,murina,námeru,namure,nažime,numier,rameni,ramien,ružena,ružiná,žranie
zcmrrál 4 mráz,zlác,zrác
oátrosnbkaln 8 albánsko,antolská,astroláb,karbonát,kontrola,lokátora,nastrkol,ortoklas,ostrakon,starobno
lovúťtáninvk 7 inkolát,klátivo,kvintán,kvitnúť,vláknin,vniknúť,volánik,votknúť