Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
mladob 6 mdloba
hrobl 5 brloh
dávno 3 áno,dán,dán,dno,don,náv,nov,oná,onv,vád,vod,von
dávno 5 dávno,návod
vákrt 3 kár,káv,krá,krt,krv,kvá,rát,rtv,ták,vár,vát,vrt
vákrt 4 krát,kráv,trák,tvár,vták,vtká
vákrt 5 vrták
doposn 3 dno,don,dos,nos,nsp,odo,odp,ods,ods,ono,oop,osn,osp,pns,pod,pon,snd,snp,son,son,sop,spd,spn
doposn 6 podnos
prečo 4 črep,pero,preč,proč