Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
akaálzp 4 alka,alka,alpa,kala,kapa,klap,páka,pala,plak,plaz,zákl,zlap
akaálzp 5 alpák,kalpa,lapák,lapka,pálka,plaza,zákal,zápal
akaálzp 7 zápalka
zadorp 4 apod,azor,dopr,dora,drap,drop,drzo,odra,opar,poza,rado,ropa,zdar,zora,zora,zrod
zadorp 5 dopar,doraz,dropa,odpar,odraz,podar,porad,zdrap
zadorp 6 podraz,rozpad
rptise 3 esp,est,iep,ire,pes,pet,pre,pri,prs,psi,pst,pte,rep,res,ret,ris,rte,sep,set,sip,sir,sit,spr,ste,str,tei,tep,tes,tie,tip,tir,tis,tri,trp,trs,tse
rptise 5 piest,prsti,sprit
rptise 4 eris,iste,pers,pier,pies,pise,pres,prse,prst,prte,prti,resp,rest,riep,rips,rite,rite,sept,spri,step,ster,strp,terp,tier,trip
pkuros 4 koru,kros,kuso,okus,opus,orku,osrk,prus,roks,ruko,rups,skup,sopk,soru,sour,spor