Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.
ados
aids
aids
apod
diať
dosp
dosť
opis
opiť
ospi
pisa
sapo
siať
sida
spad
spať
spiť
spod