Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.
cip
hio
hip
hip
his
hoc
hop
hos
chi
cho
ich
ipo
iso
och
osp
osť
pch
pic
piť
psi
sci
sco
scp
sic
sip
soc
soi
sop