Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.
clip
coli
cval
laco
lipa
loco
olpc
opal
oval
ovca
ovoc
paci
pica
pivo
poco
polo
polo
polo
pool
povi
viac
viac
vila
vilo
vlci
vola