Generátor slov

.

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky) Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovný futbal pixword, picwords, piknik slovo pod.
konto
konty
kopno
pokus
pokyn
ponky
pontu
ponuk
posun
potok
potos
potto
pukot
punkt
pusto
putto
skont
skuto
sopot
stopo
stoto
stupy
sykot
tonku
tonus
tosto
touto
typus
yukon